Doświadczenie trenerskie : 17 lat

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Farmakolog ze stopniem doktora i biegły sądowy. Od kilkunastu lat zajmuje się niefarmakologicznym leczeniem otyłości.

Opis sylwetki
Kim jestem?
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Farmakolog ze stopniem doktora i biegły sądowy. Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UM w Lublinie (2001-2008) oraz właściciel firmy medycznej EURO-MED: www.euro-med.pl (od 2005). Wykładowca na kursach specjalistycznych dla absolwentów UM (od 2007), kierownik projektu badawczego "Badanie terapeutycznych aspektów zjawiska ketozy" (2008), wykładowca opieki farmaceutycznej w Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Farmaceutycznej UM (2008-2009), adiunkt oraz kierownik Katedry Dietetyki WSNS w Lublinie (2008-2013) oraz adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Nauk Medycznych WSNS w Lublinie i nauczyciel mianowany w Medycznych Szkołach Policealnych (od 2013).
Co umiem?
Jak pracuję?
Co mnie kręci?
Co lubię?
Motto

Poznaj innych trenerów

Nasi pozostali trenerzy

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uczestniczka licznych kursów z dziedziny fizjoterapii i fitness.
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku animator i menedżer kultury o specjalizacji taniec. Trener tańca i Zumby, instruktor fitness i pole dance.
Absolwent AWF w Katowicach i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister wychowania fizycznego i doktor filozofii przyrody. Instruktor fitness i treningu crossowego, trener koszykówki, instruktor pływania. Adiunkt na WSSP w Lublinie.