Programowanie treningu funkcjonalnego dla każdego typu klienta

Od profesjonalnych sportowców po aktywnych seniorów, trening funkcjonalny oferuje duże korzyści. Dowiedz się, w jaki sposób można wykorzystać trening funkcjonalny, aby zoptymalizować sprawność organizmu ludzkiego i rozwiązać problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na efektywność ruchów u twoich klientów.

W ostatnich latach trening funkcjonalny, nieco przyćmiony treningiem interwałowym o wysokiej intensywności (HIIT), wydaje się powracać – choć niektórzy twierdzą, że nigdy nie zanikł. Trening funkcjonalny dotyczy sprawności ruchowej, ponieważ dotyczy wielu zmiennych, które mogą wpływać na ogólne wzorce ruchowe. Związek między powięziami, układu mięśniowym i nerwowym powinien być wzmacniany poprzez odpowiednie szkolenie funkcjonalne, które pozwala jednostce generować odpowiednią siłę w zadanym ruchu. W szczególności bierze się tutaj pod uwagę mobilność, stabilność, taśmy powięziowe oraz zmienne dotyczące zdrowia i wydolności (np. siłę i moc mięśniową, wytrzymałość krążeniowo-oddechową i mięśniową), ponieważ wszystkie one wpływają na efektywność ruchu. Celem treningu funkcjonalnego jest optymalizacja ruchu ciała ludzkiego, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów, które negatywnie wpływają na efektywność ruchów u określonego klienta. W ten sposób ostatecznie poprawiamy ogólną jakość życia naszych podopiecznych.

Z tych racji zarówno twoi klienci o profilu sportowym, jak i klienci ogólnej sprawności fizycznej są bardziej do siebie podobni niż myślisz i powinieneś wziąć to pod uwagę, programując ich treningi. Mówiąc najprościej: dozowanie ćwiczeń będzie inne, ale nie ćwiczenia. Niezależnie od tego, czy trenujesz profesjonalnego sportowca, aby szybciej biegał na 200 metrów, czy seniorkę, która chce bawić się z wnukami bez odczuwania bólu, twoim celem jest zoptymalizowanie ruchu ludzkiego i rozwiązywanie jednostkowych problemów każdego klienta.

Programowanie w celu optymalizacji ruchu ludzkiego różni się w aspekcie dozowania ćwiczeń, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa. Każda osoba będzie wykazywać mocne i słabe strony związane z ruchem swojego ciała, mając jednocześnie różne cele związane z treningiem siłowym. Przykładowo sportowiec i seniorka mogą wykonywać to samo ćwiczenie (weźmy martwy ciąg w trap barze), ale dozowanie ćwiczenia będzie inne w zależności od adaptacji pożądanej przez każdą osobę. Zawodnik będzie wykonywać ćwiczenie z umiarkowanym obciążeniem i wysoką intensywnością, aby zmaksymalizować produkcję energii i poruszać się tak szybko, jak to możliwe. Natomiast seniorka odwrotnie, będzie wykonywać ruch o niskiej intensywności z wielokrotną liczbą powtórzeń, aby zwiększyć swoją wytrzymałość mięśniową. W ten sposób zarówno sportowiec, jak i seniorka będą wykonywać podczas swojego treningu te same ruchy rotacji, zwisu, przysiadu, pchania, ciągnięcia, pracy jednostronnej i wielokierunkowej, ale ich dozowanie będzie różne.

Wzorce ruchowe i zestawienia ruchów są centralnym elementem programowania treningu funkcjonalnego. Wszyscy, począwszy od zawodowych sportowców, a skończywszy na osobach dotkniętych otyłością, powinni codziennie wykonywać rozmaite ćwiczenia w różnych płaszczyznach. Rzecz jasna, ćwiczenia izolowane mogą być włączane do treningu w razie potrzeby, gdyż każdy ruch jest potrzebny w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Niemniej jednak to właśnie ćwiczenia angażujące wiele grup mięśniowych, wykorzystujące ruch w wielu płaszczyznach, są szczególnie korzystne dla poprawy ogólnej sprawności i jakości życia.

Poprawa sprawności ruchowej i wzorców w wielu płaszczyznach ruchu pomaga w zapobieganiu kontuzjom, a także polepsza mierzalne parametry zdrowotne i wydolnościowe, jak postawa ciała, siła, moc, wytrzymałość, mobilność i stabilność. Ostatecznym celem treningu funkcjonalnego jest optymalizacja ruchu w celu poprawy ogólnej jakości życia. Pamiętaj, że to nie sam dobór ćwiczenia jest najistotniejszy, ale umiejętne jego dozowanie.

Programy szkoleniowe EFA skutecznie podejmują tematu sprawności fizycznej i wielu zmiennych, które na nią wpływają. Jeśli jesteś profesjonalistą w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, który jest zainteresowany poprawą efektywności ruchu i ogólnej jakości życia swoich klientów, to nasze programy są dla ciebie idealnym rozwiązaniem.

Podobne Newsy
Korzyści treningu siłowego dla biegaczy długodystansowych
Skuteczna relaksacja – techniki zwalczania stresu w branży fitness
Postanowienia noworoczne 2019: Zgubić wagę, a może coś innego?